Дэлхийд 25 ширхэг үйлдвэрлэгдсэн “PUR RS05.V2, 20Ч9, 21Ч12.5 | Gloss Modern Black, Dry Carbon Fiber” тусгай обудын #01/25 хамгийн эхний хувилбараар гоёсон DMC Lamborghini Aventador LP-700.

  • ТОП ЧАРТ

    0
    2 10
  • УНШИГДСАН

    12

Suuder

Веб сайт: http://www.suuder.com/

Улаанбаатар хот, Монгол улс


Сэтгэгдэл