Гонг Конгийн түүхэнд хамгийн хүчтэйд бичигдсэн далайн шуурга “Манхут” Т10-ын үеэр буулгасан тэмдэглэлээсээ хүргэе.

 

I remember sleeping on this bench near ferry terminal of Lamma Island. It happened due to the wrong ferry to the wrong side of the island - Yun Shue Hwa. Was going to Mot Tat, ended up here in the midnight. Went for a nap, woke up to the clocks ticking 6:35.

Ламма арлын хөлөг онгоцны буудал дээрх энэ скамейк дээр хоног төөрүүлснээ санаж байна. Арлын энэ талд байрлах Мот Тат тосгон биш хаа байсан Юун Шэ Хва-д шөнө дунд ирсэн байсан юм. Түрхэн дуг хийгээд автал 6:35 хэдийнээ заасан байлаа.

 

 

One day I woke up to witness madness happening outside. It was the d-day. Gotta hit the streets, I thought. There must be people out, somewhere..

Нэг өдөр сэртэл гадаа далайн шуурга болж байлаа. Хүмүүс гадуур байгаа, гарах л хэрэгтэй л гэдэг бодолтой доош буулаа..

 

The following set of pictures are photographed during the highest in a history typhoon “Mankhut” T10 hitting Hong Kong, September 2018.

My thoughts and prayers are with all those affected by these tragedies.

Доор үзүүлэх гэрэл зургууд нь Гонг Конгийн түүхэнд хамгийн хүчтэйд бичигдсэн далайн шуурга буюу “Манхут” Т10-ын үе-ээр авсан зургууд юм. Байрласан буудлаасаа холгүй хүнсний мухлагт өдрийг өнгөрүүлэв.

Энэхүү байгалийн гамшигт нэрвэгдсэн амь бүгдтэй миний залбирал хамт болно. /?/

First shot of the day

 


The next day I thankfully made it to my next destination - Hanoi, Vietnam.

Дараагийн зогсоол болох Ханой, Вьетнамд маргааш нь амжилттай ирлээ.
 

  • ТОП ЧАРТ

    0
    2 10
  • УНШИГДСАН

    205

A G N U U S H

Камер: Olympus OMD5 Mark II

Веб сайт: https://www.medium.com/agnuush

Улаанбаатар хот, Монгол улс


Сэтгэгдэл