Фотограмметрийн аргаар их хотын гудамжийг илэрхийлэх эд юмсын гурван хэмжээст цуглуулгыг Истанбулд байрлалтай oddviz нэгдэл эхэлжээ. Фотограмметр гэдэг нь газар болон тэнгэрээс авсан зургуудыг нэгтгэн гаргаж авдаг явцыг нэрлэдэг юм байна.

“Manhattan II” (2018), diasec print, 106 x 250 cm

“Manhattan I” (2018), diasec print, 150 x 266 cm

 

“Kreuzberg I” (2018), diasec print, 150 x 266 cm

“Kadıkцy II” (2018), fine art print, 90 x 150 cm

“Venice I” (2018), diasec print, 150 x 266 cm

“Venice II” (2018), fine art print, 80 x 175 cm

  • ТОП ЧАРТ

    0
    2 10
  • УНШИГДСАН

    43

Suuder

Веб сайт: http://www.suuder.com/

Улаанбаатар хот, Монгол улс


Сэтгэгдэл