Тэмдэглэл

Shanghai, China

#metro #metropolis #metrosexual #contemporary #documentary #photography #project #shanghai #china 

Гонг Конгийн түүхэнд хамгийн хүчтэйд бичигдсэн далайн шуурга “Манхут” Т10-ын үеэр буулгасан тэмдэглэлээсээ хүргэе.