Фотошоп

35$ үнэтэй S-L Regular фонтийг татаж авахаар тавьлаа. Тус фонтийн bold хувилбарыг MyFonts сайтаас худалдаж аваарай. designed by Benoît Bodhuin, 2006

Зургандаа ашиглах Trio Grotesk фонтийг татаж авахаар тавьлаа. Тус фонтийг бүхлээр нь Bold Monday сайтаас худалдаж аваарай. designed by Florian Schick, 2011