Усан дор

Ус будаг хоёроор гайхалтай абстракт зураг бүтээдэг уран бүтээлч Kim Keever.